UFABET

วิวัฒนาการไร้สาขา: ฟอสซิลชี้ไปที่รากโฮมินิดเดี่ยว

วิวัฒนาการไร้สาขา: ฟอสซิลชี้ไปที่รากโฮมินิดเดี่ยว

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในหุบเขา Awash ตอนกลางของเอธิโอเปียได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษมนุษย์อายุ 4.1 ล้านปีที่สนับสนุนข้อเสนอที่ขัดแย้งกันว่าสมาชิกในยุคแรก ๆ ของตระกูลวิวัฒนาการของเราวิวัฒนาการทีละคนในสายเลือดเดียวแทนที่จะแยกออกเป็นหลายสายพันธุ์กัดบรรพบุรุษ นักวิจัยพบความเชื่อมโยงทางวิวัฒนาการระหว่างฟันที่เพิ่งค้นพบของสัตว์อายุ 4.1 ล้านปี anamensis, ซ้าย, และฟันที่ค้นพบก่อนหน้านี้ของ Au อายุ...

Continue reading...