June 2022

ประธานาธิบดีบันทึกหน่วยสืบราชการลับและบันทึกจากเจ้าหน้าที่ทําเนียบขาวตาม‎‎สมาคมประวัติศาสตร์ทําเนียบขาว‎‎ ‎

ประธานาธิบดีบันทึกหน่วยสืบราชการลับและบันทึกจากเจ้าหน้าที่ทําเนียบขาวตาม‎‎สมาคมประวัติศาสตร์ทําเนียบขาว‎‎ ‎

‎ใน ตัวอย่าง หนึ่ง วัน ที่ 2 กรกฎาคม 1964 ประธานาธิบดี ลิน ดอน บี. จอห์น สัน เริ่ม...

Continue reading...